ARCTICPEAK

~ LA8OKA Martin ~

 

Halvbølgedipolantennen er den mest benyttede antennen av radioamatører på HF båndene. Årsaken er at denne antennen er enkel og billig å lage, samtidig som den gir en ganske bra ytelse. Skal man være pirkete så skal man benytte en balun på dipolantennen, men de fleste velger å lage den uten. Ytelsesmessig så er det ingen nevneverdig forskjell på dipolantennen med balun og uten balun, men uten balun får man lettere problemer med RFI og RF feedback fordi man kan få strøm som går på yttersiden av koaksens skjerm. Normalt skal det bare gå strøm i koaksens senterleder og på innsiden av koaksens skjerm. En halvbølgedipol har normalt en impedans på ca 50- 75 ohm.

En variant av halvbølgedipolen kalles en foldet halvbølgedipol, denne varianten består av to paralelle tråder, montert et stykke fra hverandre. Trådene er i elektrisk kontakt med hverandre som vist på tegningen nedenfor. Den foldete halvbølgedipolen må ha en form for impedanstransformator, enten i form av transmissjonslinjer (se den nederste tegningen), eller i form av en step-up balun. Som oftest blir det benyttet en 1:4 balun, men 1:6 balun gir ofte et bedre resultat.

Her kan man lese litt om hvordan man lager sine egne baluner.

Her er det en forenklet formel for utregning av lengden (i meter) på en halvbølgedipol:

Her er det en utledning som viser hvordan halvbølgedipolens utstråling endrer seg med antall bølgelengder over jord:

Invertert V eller vanlig "flat" halvbølgedipol:

Her er det noen eksempler på forskjellige varianter av halvbølgedipolantenner:

Merk;
Formlene som er brukt for baluner forutsetter bruk av følgende koaksialkabler:
RG58, RG59, RG174, RG213 eller RG214. 
Ønsker man å benytte andre koakskabler skal man erstatte tallet 0,66 som står i formlene
 med hastighetsfaktoren til den aktuelle koakskabelen.

 

 

TILBAKE TIL ARKTICPEAK's ANTENNE SIDE

Denne siden ble sist oppdatert 13.05.2017