ARCTICPEAK

~ LA8OKA Martin ~

 

En 80 m dipol antenne for trange steder.


Fig. 1: Ovenfor er dipolantennen for 80 m vist med mål slik den kan henges opp mellom to trær.
Antennen skal klippes til resonans/lavest SWR.

80 m er et av våre mest populære amatørbånd, men det kan ofte være vanskelig å sette opp en dipolantenne for 80 m. Grunnen til dette er selvsagt at en halvbølgedipol for 80 m er omtrent 40 m lang og det er mange hager som ikke har plass til en slik antenne. Man kan selvsagt benytte en forkortet antenne i stedet for en halvbølgedipol, men forkortede antenner er ofte litt vanskelige å lage, og effektiviteten er det gjerne så som så med. Men det finnes også enklere løsninger, mange er ikke klar over at man kan bøye trådene i en halvbølgedipol slik at den tar mindre plass, med minimalt tap av effektivitet. Den totale antennelengden blir litt lengre enn når man henger dipolen rett, derfor lønner det seg å lage antennen litt lengre enn lengden man kommer frem til ved hjelp av denne standard formelen:
Så henger man opp antennen og klipper endene til man får lavest SWR på den senterfrekvensen man ønsker.

PS: Det lønner seg å få endene på antennen så høyt som mulig, særlig dersom barn og dyr ferdes i området rundt antennen, da det er svært høye spenninger på endene på antennen under sending!


Fig. 2: SWR på antennen i Fig 1. fra 3,5 MHz til 3,8 MHz.

 


Fig. 3: Strømfordelingen i antennen i Fig.1.

 


Fig. 4: Utstrålingen fra antennen i Fig. 1. Som man kan se så blir antennen nesten fullstendig rundstrålende på grunn av den lave høyden i forhold til bølgelengden.

 

Tilbake til radio siden.

This page was last updated 13.05.17