ARCTICPEAK

~ LA8OKA Martin ~

BALUNER

BALUNER

Baluner brukes til to ting, det ene er å gjøre om det balanserte signalet fra for eksempel en halvbølgedipol til det ubalanserte signalet i en koaksialkabel, det andre er å tilpasse impedansen fra for eksempel en høyimpedant antenne som en windom til en lavimpedant koaksialkabel.   De mest benyttede balunene nå for tiden er de såkaldte bredbåndsbalunene som er laget på ringkjerner. Det er to typer av denne balunen, den ene typen er spenningsbalunen, også kaldt impedanstransformator, og den andre er strømbalunen.

Baluner kan også lages av kvart og halvbølge stumper av koaksialkabler, sånn som jeg har vist på tegningene til blant annet dipolantennene. Bakdelen med å lage sånne baluner er at balunen blir frekvensavhengig, det kan noen ganger være en stor ulempe. En annen ulempe er at ved 3,6 MHz så er en kvart bølgelengde 20 meter, og det er både dyrt og upraktisk å ha 20 meter koaks hengende.


 

Spenningsbalun
 (Impedanstransformator)

Ofte har man bruk for å transformere fra en impedans til en annen, impedanstransformatoren avbildet nedenfor kan lages slik at den kan tilpasse nesten enhver impedans til koaksialkabelens 50 Ω. Kalkulatoren regner ut vindingsantallet for deg. På HF er 10 vindinger på primærsiden (den siden som er tilkoblet senderen) et bra utgansgpunkt for impedanstransformatoren vist nedenfor. Som ringkjerne kan man benytte Ferroxcube TX 36/23/15 av materialet 4A11. Denne kan bestilles hos ELFA, artikkelnummer 58-765-38. Med 10 vindinger på primærsiden er denne ringkjernen god for mer enn 100 watt. Som viklingstråd kan man bruke lakkisolert koppertråd med 1 mm tykkelse. Denne kan bestilles hos ELFA, artikkelnummer 55-180-06 for en rull med 140 m og artikkelnummer 55-180-10 for en rull med 14 m.

Det anbefales at man benytter en 1:1 strømbalun eller en RF-choke sammen med impedanstransformatoren. En RF-choke kan lages ved å surre opp ca. 3 m koaksialkabel på en kveil med 5-10 runder. Man kan også lage en RF-choke ved å klipse ferritdrosler på koaksialkabelen i 20-30 cm lengde. Strømbalunen og  RF-choken hindrer at det går strøm på utsiden av koaksialkabelens skjerm, noe som kan forårsake RFI og såkaldt "hot-mike".

   
 
Number of turns on primary side:

 
Impedance on primary side:

 
Impedance on secondary side:

 
Calculated number of turns on secondary side:

 
Actual number of turns on secondary side:

 
Actual impedance on secondary side:

 


 

Strømbaluner

Strømbaluner har blitt mer populære de siste årene fordi disse balunene har mindre problemer med RFI, ulempen er at de ikke kan lages for så mange omsetningsforhold, slik som spenningsbalunen. Strømbalunen tvinger strømmen i hver halvdel til å være lik, og motsatt rettet, derav navnet. Nedenfor er det gitt flere eksempler på forskjellige måter å vikle strømbaluner på.

Ovenfor er det vist en 1:1 balun viklet med 12 viklinger på en ringkjerne og en 4:1 balun med 12 viklinger på to ringkjerner. Ringkjernen som er brukt er en Amidon FT-240-77, ELFA Art. nr: 58-743-42. Skal balunene brukes på VHF anbefales det å bruke Amidon FT-240-43, ELFA Art. nr: 58-743-34. Som viklingstråd kan man bruke lakkisolert koppertråd med 1 mm tykkelse. Denne kan bestilles hos ELFA, artikkelnummer 55-180-06 for en rull med 140 m og artikkelnummer 55-180-10 for en rull med 14 m.


 

HF
 (2-30 MHz)

VHF
(50-200MHz)

Antall
vindinger:

Max.
effekt:

T-80-2
ELFA Art. nr: 58-740-60

T-80-12
ELFA Art. nr: 58-730-96

25

60 w

T-130-2
ELFA Art. nr: 58-740-94

18

150 w

T-200-2
ELFA Art. nr: 58-740-45

17

400 w


Tabel 1: Tabellen ovenfor viser hvor mange vindinger som skal brukes sammen med noen utvalgte ringkjerner fra Amidon.
Disse ringkjernene kan kjøpes hos ELFA. Som viklingstråd kan man bruke lakkisolert koppertråd med 1 mm tykkelse. Denne kan bestilles hos ELFA, artikkelnummer 55-180-06 for en rull med 140 m og artikkelnummer 55-180-10 for en rull med 14 m.

 

Figur 1 viser en 4:1 balun, denne kan blant annet benyttes for å overføre radiosignalet mellom en foldet dipol og en koaksialkabel.
Figur 2 viser koblingsskjemaet for denne balunen.
Se tabel 1 for valg av ringkjerne og antall viklinger.


 

Figur 3 viser en 1:1 balun, denne kan blant annet benyttes for å overføre radiosignalet mellom en vanlig halvbølge dipol og en koaksialkabel.
Figur 4 viser koblingsskjemaet for denne balunen.
Se tabel 1 for valg av ringkjerne og antall viklinger.


 

Nedenfor er det vist hvordan man kan bygge balunen inn i et metal eller plastkabinett. Dersom man benytter et metalkabinett må man huske på å isolere skruene som antennen skal tilsluttes. Antennen skal tilsluttes maskinskruene (De som er merket M4-M6 Bolts) og koaksialkabelen skal selvsagt tilsluttes SO-239 kontakten.

 

TILBAKE TIL ARCTICPEAK's RADIO SIDE

TILBAKE TIL ARKTICPEAK's ANTENNE SIDE

Denne siden ble sist oppdatert 21.12.2014