Halvbølgedipol kalkulator:  
   
         
  Frekvens [MHz]: Legg inn verdi
  Total lengde [m]: Kalkulert verdi
  Lengde på hver halvdel [m]: Kalkulert verdi