ARCTICPEAK

~ LA8OKA Martin ~

Radio Horizon

Radiohorisonten
(Rekkevidde på VHF/UHF)

Mange lurer på hva som er rekkevidden til radiosignaler på VHF og UHF frekvenser.
Mange tror ofte at rekkevidden avhenger av senderens effekt og mottakerens følsomhet, men sannheten er at rekkevidden på VHF og UHF er forholdsvis uavhengig av senderens effekt og mottakerens følsomhet.
Det som avgjør rekkevidden mest er radiohorisonten til antennene, og ikke minst terrenget mellom antennene. Radiohorisonten er den gjennomsnittlige rekkevidden for radiosignaler på VHF og UHF og er litt lengre enn synsvidden.
Radiohorisonten kan man regne ut med følgende formel:

Der H er høyden på senderantennen, og D er rekkevidden på radiosignalet i kilometer.

Formelen forutsetter flatt terreng, og at det ikke finnes hindringer i veien mellom senderantennen og mottakerantennen.

Ved å legge sammen radiohorisonten for senderantennen og mottakerantennen kan man finne ut maksimal avstand mellom senderantennen og mottakerantennen, forutsatt at man har flatt terreng mellom senderantennen og mottakerantennen.

T er senderstedet, R er mottaker stedet, H er høyden til senderantennen, H1 er høyden til mottakerantennen, D er radiohorisonten til senderantennen og D1 er radiohorisonten til mottakerantennen.

Her kan man selv regne ut radiohorisonten til ens egen antenne, og maksimal rekkevidde mellom to antenner.
(Terrenget mellom senderantennen og mottakerantennen kan gjøre slik at radiosignaler noen ganger når lengre enn forutsatt av denne formelen. Terrenget mellom senderantennen og mottakerantennen kan også hindre radiosignalene.)

Antennehøyde (m):
Radiohorisont (km):
 
 
Høyde på senderantennen (m):
Høyde på mottakerantennen (m):
Max radiorekkevidde (km):

Ved spesielle forhold kan radiosignaler på VHF og UHF reflekteres i troposfæren, og rekkevidden kan da bli mangedoblet.

This page was last updated 21.12.14