ARCTICPEAK

~ LA8OKA Martin ~

Overharmoniske

Automatisk kalkulasjon av overharmoniske frekvenser.

Alltid når man sender ut ett radiosignal på en frekvens, så sender man samtidig ut signaler på flere frekvenser, noen av disse frekvensene er tilsiktet, og kalles sidebånd, det er disse sidebåndene som inneholder informasjonen som vi ønsker å sende. I tillegg så sender vi ut overharmoniske, det vil si, andre, tredje og fjerde ganger av frekvensen som vi opprinnelig sender ut på. Det betyr at når vi f.eks. sender på 3550 kHz, så sender vi samtidig ut et signal på 7100 kHz, 10650 kHz og 14200 kHz osv. Det er disse frekvensene vi kaller overharmoniske, styrken på disse frekvensene er mye lavere enn nivået på grunnfrekvensen, men kan likevel være sterk nok til å skape alvorlige problemer. F.eks. dersom du sender på 18120 kHz på 17 m båndet så kan det også være at du forstyrrer naboen som prøver å lytte på NRK P1 på 90,6 MHz, fordi 90,6 MHz er 6 harmoniske av 18,120 kHz. Det er ikke bare andre du kan risikere å forstyrre, men også deg selv, f.eks. dersom du sender på 28960 kHz på 10 m båndet, er det en stor sjanse for at du kan ødelegge for ditt eget mottak på APRS frekvensen 144,800 MHz.

Årsaken til at sendere genererer overharmoniske frekvenser og ikke bare frekvensen de skal sende på skyldes at senderne ikke er helt lineære. For å bekjempe overharmoniske frekvenser monterer man derfor lavpassfiltre i utgangstrinnet på senderne. Dempningen på lavpassfilteret og sendereffekten bestemmer styrken på de overharmoniske frekvensene.

Denne kalkulatoren regner automatisk ut de overharmoniske frekvensene opp til 10 harmoniske av grunnfrekvensen.

Grunnfrekvens: Legg inn verdi
2. harmoniske: Kalkulert verdi
3. harmoniske: Kalkulert verdi
4. harmoniske: Kalkulert verdi
5. harmoniske: Kalkulert verdi
6. harmoniske: Kalkulert verdi
7. harmoniske: Kalkulert verdi
8. harmoniske: Kalkulert verdi
9. harmoniske: Kalkulert verdi
10. harmoniske: Kalkulert verdi

This page was last updated 12.01.15