ARCTICPEAK

~ LA8OKA Martin ~

Automatisk konvertering mellom grader, UTM, desimalgrader til APRS format og Maidenhead.

Omregning mellom UTM, GEOPOL og Grader

                 
 
Fra UTM til Breddegrad og Lengdegrad:            
Østverdi: Tast inn verdi            
Nordverdi: Tast inn verdi Halvkule: Tast inn verdi      
Sone: Tast inn verdi Senter: Kalkulert verdi    
       
  Desimal   Grader Minutter Sekunder      
Breddegrad: Kalkulert verdi    
Lengdegrad: Kalkulert verdi    
               
  APRS/NMEA            
Breddegrad: Kalkulert verdi          
Lengdegrad: Kalkulert verdi          
                 
 
 
Fra Breddegard og Lengdegrad til UTM:            
  N/S - E/W Desimal   Grader Minutter Sekunder    
Breddegrad: Tast inn verdi  
Lengdegrad: Tast inn verdi  
Breddegrad:      
Lengdegrad:      
UTM      
Østverdi:   Sone: Kalkulert verdi    
Nordverdi:   Senter:   Kalkulert verdi    
Korrigere Østverdi for utvidet sone 32V mellom 3°-6°Ø/56°-64°N (JA/NEI)?    
               
  APRS/NMEA      
Breddegrad: Kalkulert verdi      
Lengdegrad: Kalkulert verdi      
                 
 
 
Fra GEOPOL til Breddegrad og Lengdegrad:            
APRS/NMEA Format              
Breddegrad: Tast inn verdi          
Lengdegrad: Tast inn verdi          
         
  Grader: Minutter: Sekunder:   Desimalgrader    
Breddegrad: Kalkulert verdi Breddegrad:    
Lengdegrad: Kalkulert verdi Lengdegrad:    
                 
 
 
Selection # Datum a b f 1/f    
   
 
Select Datum  
  © Martin Storli
Scriptet kan fritt benyttes så lenge kilde oppgis.
http://www.arcticpeak.com
arcticpeak@yahoo.no

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   

 

Denne siden ble sist oppdatert: 13.05.2017