ARCTICPEAK

~ LA8OKA Martin ~

Passiv radiolink

Passiv radiolink

En passiv radiolink kan benyttes til å forbedre dekningen i områder som ligger i skygge i forhold til senderen. Dette er særlig aktuelt i forbindelse med å få GSM dekning på hytter i utkantstrøk.

Det er fullt mulig å lage passive radiolinker for andre frekvensområder og andre tjenester også, men for lavere frekvenser blir størrelsen på radiospeilet meget stort, og effektiviteten blir redusert.

En passiv radiolink består av en stor flat metallplate som speiler radiosignalet fra masten til mottakerstedet. På mottakerstedet lønner det seg å bruke en retningsvirkende antenne.

Kort oppsummering av fordeler og ulemper med en passiv radiolink:

Fordeler:

En passiv radiolink trenger ikke noen strømforsyning.

En passiv radiolink er billig i anskaffelse.

En passiv radiolink er enkel å montere.

Ulemper:

En passiv radiolink kan ikke kompensere for svak sendereffekt.

En passiv radiolink kan ikke kompensere for GSM standardens innebygde begrensning på 33 km's totalavstand mellom GSM masten og mobiltelefonen. Den totale avstanden er lengden fra GSM masten til radiolinken pluss lengden fra radiolinken til mobiltelefonen.

En passiv radiolink er avhengig av fri sikt mellom GSM masten og radiolinken og fri sikt mellom radiolinken og mobiltelefonen.

Man kan kompensere for svak sendeeffekt ved å benytte en YAGI antenne tilkoblet mobiltelefonens antenneutgang.

Plassering:

Den passive radiolinken må plasseres på et sted i terrenget hvor man kan se både GSM senderen og området der man ønsker GSM dekning. Det må være GSM dekning der hvor man skal plassere den passive radiolinken. Signalstyrken der man plasserer den passive radiolinken må være ganske stor. Avstanden mellom den passive radiolinken og GSM telefonen må være forholdsvis liten. For å sjekke om det er fri sikt mellom sendemasten, stedet man planlegger å sette opp radiospeilet og mottakerstedet kan man bruke Post- og Teletilsynets punkt til punkt kalkulator.

Radiospeil
   Et eksempel på ett radiospeil.

Virkemåte:

Det er viktig å merke seg at en passiv radiolink ikke forsterker radiosignalene, men at den kun reflekterer de signalene som allerede befinner seg der hvor radiospeilet er plassert mot området man ønsker dekning.  En passiv radiolink fungerer begge veier, dette er viktig i forbindelse med GSM dekning fordi det går signaler både fra mobiltelefonen til GSM masten og fra GSM masten til mobiltelefonen. En passiv radiolink trenger ingen strømforsyning. Man kan sammenligne en passiv radiolink med et speil som reflekterer lys fra et sted til et annet.

En aktiv radiolink fungerer omtrent på samme måte, men da har man en forsterker plassert mellom antennene. Forsterkeren trenger strømforsyning. Aktive radiolinker er konsesjonsbelagt, for å få konsesjon må man kontakte Post- og Teletilsynet.

Konstruksjon av passiv repeater:

Selve radiospeilet konstrueres av en stor metallplate, helst i aluminium eller rustfritt stål. Jo større radiospeilet er, jo bedre vil det reflektere og jo bedre vil linken bli. På grunn av at GSM bruker frekvenser som er helt på grensen til at radiospeil er effektive i bruk må radiospeilet være svært stort, typisk 3 m x 4 m eller mer. Radiospeilet må plasseres på et sted der det er fri sikt til både sendermasten og mottakerstedet. Husk å kontakte grunneieren for å få tillatelse til å sette opp radiospeilet. Bruk en GPS mottaker for å finne posisjonen til sendermasten, radiospeilet og mottakerstedet. Tast inn posisjonene i regnearket nedenfor. Plasser radiospeilet slik at referanseretningen (se tegningen nedenfor) kommer i samme himmelretning som kalkulert i regnearket nedenfor. Tiltvinkelen forteller hvor mye man må tilte radiospeilet opp eller ned. Dersom denne vinkelen er under 20 grader trenger man ikke å tilte radiospeilet. Man trenger bare å tilte radiospeilet dersom det er en stor høydeforskjell mellom sendermasten og radiospeilet, eller radiospeilet og mottakerstedet. Tast inn lengdene på sidene på radiospeilet (side A og side B). For GSM lar man resten av verdiene stå som de er.

Trykk så på kalkuler.

Mottatt signal Pr MÅ være større enn -102 dBm. (For ordens skyld: -101 dBm, -90 dBm og -96 dBm er alle større enn -102 dBm, mens -103 dBm, -110 dBm og -123 dBm er alle mindre enn -102 dBm.) Dersom signalstyrken er for dårlig må man bygge et større radiospeil. Det er viktig å merke seg at totalavstanden ikke må overstige 33 km.

           
    Grader: Minutter: Sekunder:  
  Breddegrad sendermast: Tast inn verdi
  Lengdegrad sendermast: Tast inn verdi
  Høyde over havet sendermast:     Tast inn verdi
           
    Grader: Minutter: Sekunder:  
  Breddegrad radiospeil: Tast inn verdi
  Lengdegrad radiospeil: Tast inn verdi
  Høyde over havet radiospeil:     Tast inn verdi
           
    Grader: Minutter: Sekunder:  
  Breddegrad mottakersted: Tast inn verdi
  Lengdegrad mottakersted: Tast inn verdi
  Høyde over havet mottakersted:     Tast inn verdi
   
    Grader:   Radianer: Radianer:
  Breddegrad radiospeil: Kalkulert verdi
  Lengdegrad radiospeil: Kalkulert verdi  
          Radianer:
    Grader:   Radianer:
  Breddegrad sendermast: Kalkulert verdi  
  Lengdegrad sendermast: Kalkulert verdi  
           
    km: nm: Miles:  
  Avstand radiospeil - sendermast: Kalkulert verdi
           
    Grader:      
  Retning fra radiospeil til sendermast: Kalkulert verdi    
   
    Grader:   Radianer: Radianer:
  Breddegrad radiospeil: Kalkulert verdi
  Lengdegrad radiospeil: Kalkulert verdi  
          Radianer:
    Grader:   Radianer:
  Breddegrad mottakersted: Kalkulert verdi  
  Lengdegrad mottakersted: Kalkulert verdi  
           
    km: nm: Miles:  
  Avstand radiospeil - mottakersted: Kalkulert verdi
           
    Grader:      
  Retning fra radiospeil til mottakersted: Kalkulert verdi    
         
         
  Frekvens (MHz) (GSM = 900 MHz): Tast inn verdi
  Bølgelengde (m): Kalkulert verdi
  Horisontal vinkel mellom inngående og utgående signal (grader): Kalkulert verdi
  Vertikal vinkel mellom inngående og utgående signal (grader): Kalkulert verdi
  Referanseretning for radiospeil (grader): Kalkulert verdi
  Tiltvinkel for radiospeil (grader): Kalkulert verdi
  Lengde side A (m): Tast inn verdi
  Lengde side B (m): Tast inn verdi
  Areal (m^2): Kalkulert verdi
  Gain passiv reflektor (dBi): Kalkulert verdi
  Sendereffekt Pt (W) (GSM = 2 W): Tast inn verdi
  Gain i telefonantennen Gt (dBi) (mobiltelefon = 2 dBi / retningsantenne = 10 dBi): Tast inn verdi
  Tap i senderantennens kabel (db/100ft) (For GSM bruk 20 dB/100ft): Tast inn verdi
  Lengde på antennekabel (m): Tast inn verdi
  Andre tap (fresnel, diffraksjon, etc.): Tast inn verdi
  Gain i sendermastens antenne Gr (dBi): (For GSM bruk 2 dBi) Tast inn verdi
  Tap i sendermastens antennekabel (db/100ft) (For GSM bruk 5 dB/100ft): Tast inn verdi
  Lengde på sendermastens antennekabel (m) (For GSM bruk 0,1 m): Tast inn verdi
  Avstand mellom sendermast og radiospeil (km): Kalkulert verdi
  Avstand mellom radiospeil og mottakersted (km): Kalkulert verdi
  Total avstand mellom sendermast og mottakersted (km) (Max 33 km for GSM!): Kalkulert verdi
  Frittromstap mellom sendermast og radiospeil (dB): Kalkulert verdi
  Frittromstap mellom radiospeil og mottakersted (dB): Kalkulert verdi
  Totalt transmissjonstap (dB): Kalkulert verdi
  Mottatt signaleffekt Pr (W): Kalkulert verdi
  Mottatt signalspenning Ur i 50Ω (µV): Kalkulert verdi
  Mottatt signal Pr (dBm) (For GSM må signalet være høyere enn -102 dBm!): Kalkulert verdi
       

Tilbake til radio siden.

Denne siden ble sist oppdatert  21.12.14