ARCTICPEAK

~ LA8OKA Martin ~

KVARTBØLGE JORDPLANANTENNEN

Kvartbølge jordplanantennen er en av de mest benyttede antennene, særlig på VHF og UHF båndene. Årsaken er at denne antennen er enkel og billig å lage, samtidig som den gir en ganske bra ytelse. Kvartbølge jordplanantennen består av et drivende element, og et jordplan bestående av 3 eller flere radialer. Kvartbølge jordplanantennen blir gjerne kalt GP av groundplane som er det engelske ordet for jordplan. Det finnes flere varianter av GP antennen med forskjellige lengder på det drivende elementet, men en lenge på en kvart bølgelengde er den vanligste fordi er enkel å tilpasse 50 ohms koaks. Man tilpasser en kvartbølge GP til 50 ohms koaksialkabel ved å bøye radialene i en vinkel på 45º nedover. Dersom radialene er horisontale blir impedansen ca 32 ohm. På VHF og UHF holder det med 3 eller 4 radialer. På HF trengs langt flere radialer, særlig på de lavere HF båndene, der man teoretisk trenger 120 radialer. 120 radialer er dessverre utenfor rekkevidde for de fleste av oss, derfor legger man i stedet ned så mange, og så lange radialer som mulig. Radialene på HF graves ofte ned i bakken av praktiske hensyn.

Her er det en forenklet formel for utregning av lengden (i meter) på det drivende elementet på en kvartbølge GP:
 
Man benytter den samme formelen for å regne ut lengden på hver av radialene.

 

 

Antennen ovenfor er en kvartbølge jordplansantenne
 som er avstemt for radioamatørenes 23 cm bånd. (1296 MHz)

 

TILBAKE TIL ARKTICPEAK's ANTENNE SIDE

Denne siden ble sist oppdatert 13.05.2017